Çamkoru Dr. Faut ADALI Araştırma Ormanı Mühendisliği

Tanıtım

1952 yılında Araştırma Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. İlk defa 1956 yılında Çamkoru Tecrübe Ormanı adı altında planla

 bağlanmıştır. Hakim ağaç türleri sarıçam ve karaçamdır. Üst yükseltilerde göknar bulunmaktadır. Blok-A ve Blok-B

olmak üzere iki parça halindedir. BLOK-A :40 34’ 03”-40 35’ 40” kuzey enlemleri ile 32 28’ 54”-32 30 16” doğu

boylamları arasında BLOK-B : 40 34’ 16”kuzey enlemleri ile 40 35’ 40” doğu boylamları arasında yer almaktadır.

Toplam alanı 611.9 hektardır. Bunun 573.8 Ha. Ormanlık, 38.1 Ha. alanı ise ormansız alandır. En yüksek yeri 1700 m,

 en alçak yeri 1350 m.

 
Çamkoru Araştırma Ormanı

 

 

 

Çamkoru Araştırma Ormanı

 

1970-1997 yılları arasında aktif olan Meteoroloji istasyonu 1400 m yükseltide olup Çamkoru Dr. Fuat Adalı Araştırma

Ormanı sınırları içerisindedir. İstasyona ait verilerine (1970-1997) göre; vejetasyon periyodu 5 ay (mayıs-eylül),

toplam yağış 539,6 mm, vejetasyon periyodu yağış toplamı 169,6mm (toplam yağışın % 31,6’sı) kadardır. En düşük

yağış miktarı (14,9 mm) ağustos ayında oluşmuştur. Bunu eylül (17,5 mm) ve temmuz (22,8 mm) ayları izlemektedir.

Throntwaite Metoduna göre su bilançosu diyagramı çizilmiş ve iklim tipi belirlenmiştir. Buna göre Çamkoru

B1, C’1, s, b’1 sembolleri ile gösterilen nemli, mikrotermel, yazın orta derecede su noksanı bulunan, okyanusal iklim tipine

sahiptir.