Yaylacık Araştırma Ormanı Mühendisliği   Tanıtım   Yaylacık Araştırma Ormanı; 1987 yılında Yenice-Sarıot İşletme Şefliği ormanlarından ayrılan bir orman alanıdır. Bolu-Mengen, Karabük-Yenice ilçeleri arasında yer almaktadır. . Coğrafi olarak 32° 06' 32"-34° 18' 21" doğu boylamlar ı ile 40° 59' 03"- 41° 02' 32" kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Toplam alanı 5304,0 hektardır. Bunun 5246,0 hektarı orman, 58,0 hektarı ise orman içi açıklıktır. En alçak yeri 700 m ile Elmaören, en yüksek yeri ise 1654 metre ile Keçikıran Teperdir.          Yaylacık Araştırma OrmanıKayın Doğal Gençleştirme Sahası Yaylacık Araştırma Ormanı Yaylacık Araştırma OrmanıGenel Görünüm Ana ağaç türleri meşe (Quercus spp.), kayın (Fagus orientalis L.), karaçam (Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana), sarıçam (Pinus sylvestris L.), göknar (Abies nordmanniana (Stev) Spach subsp. bornmülleriana (Mattf) Coode&Cullen) .    Bunların dışında otsu ve odunsu diğer türler, ve faunası ile önemli bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Halk arasında  ‘‘Camiyanı karaçamı’’ olarak adlandırılan, düzgün gövdesi ve geniş öz odunu ile alıcıları tarafından fazlaca tercih edilen  yetişme ortamı ırkı da bu ormanda bulunmaktadır. Araştırma Ormanını da kapsayan Yenice Ormanları Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafında yayınlanan Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları içerisinde bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada; orman, çayır ve dere olmak üzere üç vejetasyon yapısı ayrılmış ve toplam 527 adet bitki  taksonu belirlenmiştir. Orman vejetasyonunda 15’i adedi endemik olmak üzere toplam 282 adet bitki taksonu  saptanmıştır. Bunların ilk iki sırasını Avrupa-Sibirya (% 33) ve öksin (% 13) elementleri almaktadır.