Halk İlişkileri ve Sosyal Ormancılık

 

Görevleri

Orman bölgelerinin tarıma, hayvancılığa, sağlığa, bilimsel inceleme ve araştırmalara sağladığı kollektif yararların geliştirilmesi, ormanların ve ormancılık faaliyetlerinin orman köylüsüne ekonomik yararlarının arttırılması, orman köylüsünün ormanların muhafaza ve gelişmesine katkıda bulunacağı faaliyet alanları, bu alanlarda orman köylüsünün sosyo-ekonomik kalkınma ve gelişmesini sağlayacak tedbirler ve bu tedbirlerin uygulama esasları, örnek kuruluş ve tesislere ilişkin yardım çalışmaları, çeşitli hizmet ve tedbirlerin saptanması, yardım ve kalkınma için uygulanan program ve proje sonuçlarının değerlendirilmesi, orman tahribatı ve suçlarının önlenmesi ve azaltılması açısından orman-halk ilişkilerinin düzenlenmesi ve sosyal ormancılık konularında araştırmalar yapmak; araştırma müdürlüğünün kütüphane, yayın-yayım, dokümantasyon hizmetlerini ve yayın kurulunun sekreterya işlerini yürütmek.