Kurak ve Yarı Kurak Alanlar

 

Görevleri

Araştırma projeleri düzenlenirken, uygulamalarda izlenecek istatistik yöntem ve esasları, bu esaslara göre yapılacak ara kontrol ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin çalışmaları belirtmek ve buna göre proje taslaklarının gereken şekilde hazırlanmasına yardımcı olmak, araştırma müdürlüğüne ve ARA liderliğine sunulacak taslakların istatistik açıdan uygunluğunu kontrol etmek, Ölçmeler sonucu elde edilen verilerin istatistik analizlerini yapmak, sonuç raporlarının istatistik değerlendirmelerle ilgili bölümlerinin gözden geçirilerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına yardımda bulunmak. Gerekli hallerde diğer araştırma bölüm başmühendisliklerinin faaliyet alanlarında istatistik ağırlıklı araştırmalar ile coğrafi bilgi sistemi (GIS) konularında çalışmalar yapmak. Araştırma müdürlüğünün bilgisayar sistemlerini işletmek ve yönetmek, bilgisayar kullanımını özendirmek ve bilgi sistemlerine erişimin sağlanmasına yardımcı olmaktır.