Orman Ekolojisi ve Toprak

 

toprak 1.png

Görevleri

 

Toprak ve ekoloji, bitki beslenmesi, eko-fizyoloji, mera ıslahı, toprak koruma, toprak ıslahı, erozyon kontrolü, havza

hidrolojisi, kumul ve çığ sorunları konularında araştırmalar yapmak; araştırma projeleri ve diğer çalışmalar için gerekli olan

toprak etütlerini ve analizlerini yapmak.

 

toprak2.png