Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Başmühendisliği
 
Görevleri:
·         İşletme organizasyonu,
·         İnsan kaynakları yönetimi,
·         Orman işçiliği,
·         Üretim tekniği, mekanizasyon
·         İş analizleri,
·         Standardizasyon,
·         Maliyet analizi,
·         Verimlilik, etkinlik
·         Performans analizleri,
·         Pazarlama,
·         Orman ürün ve hizmetlerinin değerlerinin belirlenmesi,
·         Orman kaynakları yönetimi konularında araştırma yapmak ve
·         Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmaktır.
 
 
işletme.jpg

 
Bölüm Personeli:
 
Dr. Güven KAYA
Orm. Yük. Müh. Ülkü İŞSEVER