Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar

 

Görevleri

 

Ormanları yangın, hastalıklar, zararlılar ve olumsuz müdahalelere karşı koruma, önleme, mücadele yöntemleri, tedbirleri

ve teknikleri, doğal çevre olarak ormanların fonksiyonları ve korunması ile yaban hayatı, turizm, rekreasyon,

muhafaza ormanları, milli parklar ve benzer koruma alanları ile orman içi dinlenme yerleri konularında araştırmalar yapmak.

 

 
 

 
Böcek Kolleksiyonu Fitopatoloji Laboratuvarı Kültürde Fungus Gelişimi

Laboratuvarlar

 

a.Entomoloji Laboratuvarı

    Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanarak tanısı yapılan zengin bir böcek koleksiyon bulunmaktadır. Laboratuvarda her

türlü entomolojik etmene ait teşhis yapılmakta ve mücadelesi hakkında bilgiler verilmektedir.

b.Fitopatoloji Laboratuvarı

    Orman ağaçlarında fungus, bakteri ve virüs gibi paraziter etmenlerin sebep olduğu hastalıklar makroskobik veya

mikroskobik olarak teşhis edilebilmektedir.