Silvikültür ve Orman Botaniği
 
Görevleri
Ormanların gençleştirilmesi ve bakımı ile orman botaniği, bitki sosyolojisi konularında araştırmalar yapar, arboretum
ve herbaryum çalışmalarını yürütür.Silvikültür çalışmalarının esas gayesi, Ormandan en az  masrafla en yüksek kalite ve
kantitatif olarak çok yönlü ürün elde etmek , ülkemiz ekonomisinin orman ürünleri ihtiyacını sürekli karşılayacak nitelikte,
dış etkilere dayanıklı verimli ormanlar meydana getirmektir. Orman botaniği  kapsamında Arboretum ve Herbaryum
faaliyetleri; biyolojik çeşitliliğin  yüzyıllar boyu canlı veya dayanıklı incelenebilir  hafızalarını muhafaza eder.
    
 

 

Karpelli Tohum Ekimi                 Doğal Gençleştirme Herbaryum

 

 

 

Herbaryum

 

1959 yılında Ormancılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. Kurucusu Merhum Orman Yüksek Mühendisi İsmail

Hakkı BOZAKMAN’dır. En eski tarihli örnek 1951 yılında Zohary isimli araştırıcı tarafından toplanılan ve teşhis edilen Palamut
 
Meşesi (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) örneğidir. Uluslararası Herbaryumlar Indeksi olan Index Herbariorum’a ANKO
 
 kısaltması ile kayıtlıdır. Toplam 5830 adet herbaryum bitki örneği bulunmakta ve her gün bu sayı artmaktadır. 
 
Ülkemizden yerli ve yabancı birçok kişi tarafından toplanmış, otsu ve odunsu bitki taksonlarının birçok örneği bulunmaktadır. 
 
ANKO Herbaryumu düzen ve işleyiş açısından, araştırma biriminin içerisinde bulunması sebebiyle, gelişmeye devam edenbir
 
bünyeye sahiptir. Herbaryumdan yararlanan kişiler açısından, bilim adamı ve araştırıcıların yanında ilgililer ve halktan meraklı
 
olan birçok kişiye hizmet vermesi açısından önemli bir yer tutmaktadır.