Tohum,Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı

Görevleri

Orijin denemeleri, döl denemleri, genetik çeşitliliğin belirlenmesi ve gen koruma (in-situ ve ex-situ), genetik yönden süper

metaryelin makro (çelikle çoğaltma, aşı teknikleri, vb.) ve mikro (doku ve hücre kültürleri, somatik embriyogenesis, vb.)

üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında araştırmalar yapmak, biyoteknoloji ve moleküler düzeydeki araştırmaları

 

(izoenzimler, DNA işaretleyiciler, gen transferi, vb.) yürütmek, tohum bahçesi ve klon parkı kurmak.
 
 

 

 
Doku Kültürü
    Laboratuvarı
Bitki Fizyolojisi
    Laboratuvarı

   

 

Laboratuvarlar

 

a.Doku Kültürü Laboratuvarı

    1990 yılında kurulmuştur. Projeli çalışmalar yanında, klasik yöntemlerle üretilmesinde güçlükler bulunan üretilmesi

teknikleri araştırılmaktadır.

b.Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı

    Bitkilerin yapısında oluşan fizyolojik olayları; bu olayların başlaması, devam etmesi ve sonuçlanmasına ilişkin temel

nedenleri fizik ve kimya yasalarına göre açıklayan bilim dalı ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

d.Seralar

    Projeli çalışmalar yanında aşılama, köklendirme vb. çalışmaları da yapılmaktadır.