Dr. Tuncay PORSUK

Enstitü Müdürü

         1973 yılında Çankırı- Ilgaz da doğan PORSUK, ilk-orta ve lise eğitimini Ankara da tamamladı. 1992 yılında girdiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD. Ormancılık Ekonomisi Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı ve bir yıl İngilizce hazırlık programına devam etti. 2000 yılında ‘’Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçütleri Göstergeleri ve Türkiyedeki Durumun Belirlenmesi’’ adlı tezle Yüksek Lisansını tamamladı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalında başladığı Doktora eğitimini ‘’Orman Kaynaklarının Turizm Amaçlı Tahsisine İlişkin Sorunlar ve Çözümleri’’ adlı tez ile tamamladı.

          Mesleki deneyimine 1997 yılında başladı. Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü Hızardere Orman İşletme Şefliği görevini Yevmiyeli Mühendis olarak yürüttü. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesinde açılan Asistanlık sınavını kazanarak ilgili fakülteye asistan olarak atandı. 3. Yıl asistanlık görevinde bulunduktan sonra 2000 yılında Ankara-Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Coğrafi Bilgi sistemleri Bölüm Başkanlığına Mühendis olarak atandı. 2003 yılında İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne naklen mühendis olarak atandı ve bu Enstitüde Başmühendis, Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduktan sonra 21 Mart 2012 tarihinden günümüze Enstitü Müdürlüğü görevini yürütmektedir.