Tarihçe

Gelişmiş ülkelerdeki ormancılık araştırma müesseselerinin kuruluş tarihleri 19. yüzyılın ikinci yarısına rastlarken, Türkiye’de bu müesseselerin kuruluşu bu tarihlerden yüzyıl sonrasına, diğer bir deyişle 20. yüzyılın ikinci yarısına rastlamaktadır. Türkiye’de ilk araştırma birimi 1952 yılında “Orman Araştırma İstasyonu” adı altında Bolu’da kurulmuştur. Bu istasyon 1955 yılında “Ormancılık Araştırma Enstitüsü” adı altında Ankara’ya nakledilmiştir.
 
1962 yılında İzmit’te Kavakçılık Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. Bu birim 1970 yılında “Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü” adını almıştır. 1962 yılında İzmit’te "Kavakçılık Araştırma Enstitüsü" kurulmuştur. Yukarıda sözü edilen her iki araştırma kuruluşu 1992 yılına kadar kendilerine bağlı bölgesel kuruluşlarla ulusal düzeyde araştırmalar yapmıştır.
 
1992 yılına kadar Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir taşra kuruluşu olarak görev yapan Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Ankara merkezinde her biri ormancılığın belirli bir disiplininde uzmanlaşmış Araştırma Bölüm Başkanlıkları'ndan ve Ankara dışında, coğrafi bölgeler esas alınarak kurulan Araştırma Müdürlükleri teşkilatlanma şekli esas alınarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Orman Bakanlığı'nın 1991 yılında yeniden kurulması ile yapılan re-organizasyon sonucunda, her biri Orman Bakanlığı'na doğrudan bağlı 11 adet Araştırma Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Müdürlükler'den ikisi ülke düzeyinde (Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü ve Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü), diğerleri de birbirinden bağımsız olarak bölgesel düzeyde görev yapmaktadırlar. 2000 yılında Eskişehir Toprak Tahlil Laboratuarı'nın Araştırma Enstitüsü yapılması ile araştırma kuruluşlarının sayısı 12 olmuştur.
Tanıtım
Yapılan re-organizasyonlardan sonra Ankara merkezindeki Ormancılık Araştırma Enstitüsü, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü olarak çalışmalarına bölgesel düzeyde devam etmektedir. Müdürlüğümüz ormancılık araştırma faaliyetlerini İç Anadolu Bölgesi olarak nitelenen ve Afyon, Eskişehir, Karaman, Konya, Ankara, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Yozgat, Çorum, Sivas, Tokat ve Amasya illerini içine alan coğrafi sahada sürdürmektedir. Bu coğrafi sahada 6 Orman Bölge Müdürlüğü, 35 Orman İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır.
 
 
Misyonumuz
Orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmektir.
 

Vizyonumuz

İnsana, doğaya ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olmaktır.