11.10.2018
Toros Göknarı (Abies cilicica) Popülasyonlarının Kuraklığa Dayanıklılıklarının Araştırıldığı Enstitü Müdürlüğümüz Projesinde İlk Arazi Çalışmaları Olan Kozalak Toplama İşlemi Tamamlandı
2018 yılında düzenlenen Araştırma İhtisas Grupları (AİG) toplantısında kabul edilen, Enstitü Müdürlüğümüz bünyesindeki 23.1614/2018-2022 numaralı ve  “Toros göknarı (Abies cilicica) popülasyonlarının kuraklığa dayanıklılıklarının tespitinde çap, boy ve yaşam yüzdelerinin karşılaştırılması, kuraklık stresine karşı moleküler düzeyde aday genlerin tespiti ve aday genler yardımıyla popülasyonlar arası ve içi kuraklık stresi toleransının belirlenmesi” adlı araştırma projesinin ilk aşaması olan ‘kozalak toplama işlemi’ tamamlanmıştır. Örnekleme farklı lokasyonlarda yer alan 8 populasyondan, her bir popülasyondan 20 aile (ağaç) olacak şekilde toplam 160 ağaçta yapılmıştır. Daha sonra toplanan kozalaklar, Enstitü Müdürlüğümüz fidanlığı serasında özel sepetler içerisine aktarılmış olup, belirli periyotlarla sulanarak açılması ve tohumların ortaya çıkması gayesiyle beklemeye alınmıştır.  Buradan elde edilecek fidanlar daha sonra Konya Orman Fidanlığında ekilecek ve çalışmanın ikinci aşamasına geçilecektir.

Yazdır