16.01.2019
Çamkoru Dr. Fuat ADALI Araştırma Ormanı'nda Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Projesi (ICP Forests) Çalışmalarına Devam Edilmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Orman Ekosistemlerini İzleme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen, Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Projesi (ICP Forests)'nin yoğun gözlem yapılan noktalarından bir tanesi de Çamkoru'da kurulu bulunan Seviye 2 sahasıdır. İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli teknik personel zorlu kış şartlarında da gözlem ve incelemelerine devam etmektedir. 

Çamkoru Dr. Fuat ADALI Araştırma Ormanında kurulu bulunan 4 nolu Seviye II Daimi gözlem alanında her Pazartesi günü özel bir şirket tarafından çökelme (yağmur veya kar), döküntü vb konularda örnek alımı yapılmaktadır. Yapılan bu örnek alma çalışmalarının el kitabında yazılı olduğu gibi tekniğine uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi için kurumumuz idari ve teknik personeli tarafından bir inceleme gezisi yapılmıştır. 14 Ocak 2019 Pazartesi günü  yapılan geziye Enstitü Müdürü Dr. Tuncay PORSUK, Döküntü Ulusal Sorumlusu Gıyasettin AKBİN, Çökelme Ulusal Sorumlusu Ragıp AKDEMİR, Bölge sorumlusu Cüneyt DERE ve Çamkoru Dr. Fuat ADALI Araştırma Ormanı Mühendisi Dr. Mehmet TOKCAN katılmışlardır.

Yapılan gözlem ve incelemelerle birlikte elde edilen, çökelme ve döküntü numuneleri tekniğine uygun şekilde laboratuvar numunesi haline getirilerek etiketlenmiş ve Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsünde kurulu bulunan laboratuvara gönderilmiştir.​


Yazdır