30.11.2022
Enstitü Müdürlüğümüzün Olağan Teknik Kurulu Yapıldı


Enstitü Müdürlüğümüzün 2022 Yılı Olağan Teknik Kurul Toplantısı 29 Kasım 2022 tarihinde İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Pursaklar binasında yapılmıştır.

Toplantıya, Orman Genel Müdür Yardımcımız Recep ATEŞ, Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Ahu Peruzhan ÖZYAKUP, Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Barış ÖZEL, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Miraç AYDIN, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fahrettin ATAR, Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Birimlerinden Daire Başkan Yardımcıları, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Başmühendisler ve Mühendisler ile Enstitü Müdürlüğümüz Araştırmacıları katılmışlardır.

Enstitü Müdürümüz Aytunç NANE açılış konuşmasında dünyada ormanlar üzerindeki baskıların giderek artığından bahsederek, bu baskılara karşı durabilmek ve sürdürülebilir ormancılık için araştırma projelerinin önemi üzerinde durmuştur. Genel Müdür Yardımcımız Recep ATEŞ de konuşmalarında araştırma projelerinin ormancılığımızın gelişimi açısından önemi ve yeniliklerin tüm meslektaşlarımız tarafından takip edilmesinin ehemmiyetinde bahsederek Teknik Kurulun orman camiası için başarılı geçmesi temennisinde bulunmuştur.

Enstitü Müdürlüğümüzün 2023 Yılı Araştırma İhtisas Grupları (AİG) Toplantısına sunulacak dört adet yeni alınacak ormancılık araştırma projesi ve bir adet sonuçlandırılan araştırma projesinin sunumları yapılmış ve katılımcılarca katkılar sağalmamıştır. Ayrıca Enstitü Müdürlüğümüz Başmühendisliklerin 2022 Yılı Çalışma Raporu – 2023 Yılı Çalışma Programlarının görüşülme, dilek ve temenniler ile Teknik Kurul Toplantısı sona ermiştir.  ​Yazdır