06.10.2016
Orman Yüksek Mühendisi Meltem KALAY GÖKTEPE “Türkiye’de Bir Meşe Ormanındaki Kuşlar”ı Anlattı

​Enstitü Müdürlüğümüz Mühendislerinden Orman Yüksek Mühendisi Meltem KALAY GÖKTEPE tarafından 03.10.2016 Pazartesi günü, Enstitü toplantı salonunda “Türkiye’de Bir Meşe Ormanındaki Kuşlar” isimli seminer sunulmuştur.  

Seminere Enstitü Müdürümüz Dr. Tuncay PORSUK ve Araştırma Enstitüsü teknik personeli katılmıştır. 

Bu seminerdeki konu başlığı aynı zamanda bir yüksek lisans tez konusu olarak çalışılmıştır. Seminerde öncelikle bu konunun, yüksek lisans tez araştırma konusu olarak seçilmesi süreci ile projenin amaçlardan bahsedilmiştir. Çalışma daha önce İsveçli kuş uzmanlarının yaptığı bir çalışmanın benzeri olarak Isparta yöresinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada hangi kuş türlerinin hangi ağaç türlerini beslenme ve barınma için tercih ettiği incelenmiştir. Proje kapsamında incelenen sahada 29 kuş türü tespit edilmiştir. Bu türlerin beslenme için ağaç gövdelerinde kaç cm çaptaki delikleri tercih ettiği de ayrıca incelenmiş ve istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Son olarak ülkemiz ormancılığı için bu tür ekolojik çalışmaların öneminden bahsedilmiştir. Sunum sonrasında katılımcılar tarafından sorulan soruların cevaplanması ile seminer tamamlanmıştır.  

Bir sonraki seminer 10 Ekim 2016 Pazartesi günü " Orman ve Köy İlişkileri " konusundadır. Seminer, Enstitümüz Araştırmacılarından Ziraat Mühendisi Mehmet ÖZTÜRK tarafından sunulacaktır.


Yazdır