06.03.2017
“Akdeniz Ormanlarının İklim Değişikliğine Uyumu” Projesi Kapsamında Yeni Proje Arayışları Devam Ediyor

Genel Müdürlüğümüzün WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)  işbirliğiyle yürüttüğü “Akdeniz Ormanlarının İklim Değişikliğine Uyumu” Projesi kapsamında, iklim değişikliğine uyum için öneriler geliştirilmiş ve Konya Orman Bölge Müdürlüğü amenajman planlarına entegre edilmiştir.

Kurak ve yarı kurak alan restorasyonu, toprak koruma çalışmaları, doğaya yakın ormancılık faaliyetleri kullanılarak ekosistem direncinin artırılması için yenilikçi uygulamaların test edilmesi hedeflenmektedir. Ormancılık planlarına yansıtılmış uyum tedbirleri ve proje ortakları ile birlikte belirlenecek diğer uygulamaların bölgede seçilecek pilot uygulama alanlarında gerçekleştirilmesi ve takibi konusunda Ormancılık Araştırma Enstitülerinin proje çalışmalarına aktif katkı sağlamaları makamca uygun görülmüştür.

Bu kapsamda Enstitü Müdürlüğümüz ve WWF-Türkiye bürosu yetkilileri arasında yeni projeler alınması üzerinde çalışmalara başlanmıştır. 02 Mart 2017 Perşembe günü Enstitü Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda yapılan 2. toplantıya Enstitü Müdürü Dr. Tuncay PORSUK, WWF-Türkiye Bürosu’ndan Doğa Koruma Yetkilisi Selin DEVRANOĞLU ve Enstitümüz Başmühendisleri ile  Araştırmacıları katılmışlardır.

Toplantıda Konya OBM ormanlarının iklim değişikliğine uyumu konusunda alınabilecek yeni projeler konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Toplantı Mart ayı içerisinde yapılacak yeni bir toplantı ve sonrasında yapılacak arazi gezisi kararının alınması ile son bulmuştur.​


Yazdır