10.04.2017
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Öğrencilerini Ağırladık

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 4. Sınıf öğrencileri 31 Mart 2017 tarihinde Enstitü Müdürlüğümüzün İlyakut Kızılçam ve Sedir Orijin Deneme Alanlarına Yrd. Doç. Dr. Bora İMAL başkanlığında bir teknik gezi gerçekleştirmişlerdir.

Yrd. Doç. Dr. Bora İMAL tarafından verilen Ağaçlandırma Tekniği dersi kapsamındaki teknik gezide Enstitü Müdürlüğümüzden Başmühendis Vekili Giyasettin AKBİN, Orman Yüksek Mühendisi Ali Murat GÜLSOY ve Teknisyen Hamit ERDAL tarafından öğrencilere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sunulmuştur.

Teknik gezi ekibi İlyakut’ta kurulu olan Sedir ve Kızılçam orijin denemeleri sahalarını ziyaret etmişlerdir.   Burada ormancılıktaki uzun süreli arazi denemesine dayalı orijin denemelerinin önemi, amaçları ile Sedir ve Kızılçam orijin denemelerinin kuruluşu ve 20. yıl sonuçları hakkında bilgiler verilmiştir.

Teknik gezi ekibi başkanı Yard. Doç. Dr. Bora İMAL ve katılımcı öğrenciler tarafından Müdürlüğümüz personeline teşekkür belgeleri verilmiştir.​ 


Yazdır